Koulutukset

Koulutuksiin ilmoittautuminen ja säännöt

 

Koulutus maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä (kortti- tai verkkopankkimaksu), verkkolaskutuksen kautta tai sähköpostiin saapuvalla pdf-muotoisella laskulla. Jos haluat pdf-muotoisen laskun, jätä laskutustietolomakkeesta verkkolaskutuksen tiedot tyhjäksi. Ilmoittautuminen vahvistuu vasta kun maksusuoritus on hyväksytty.

 

Jos ilmoittautumisjärjestelmässä on teknisiä ongelmia, ole tekniseen tukeen yhteydessä "ota yhteyttä" lomakkeen kautta (tekninen tuki auttaa vain virka-aikana). Muissa asioissa ole yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöön.

 

Yhdistyksen koulutukset on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille.

 

Koulutukset on tarkoitettu valmistuneille ja laillistetuille fysioterapeuteille tai loppuvaiheen fysioterapeuttiopiskelijoille ellei toisin mainita.

 

Opiskelijoille järjestetään omia koulutuksia.

 

Koulutuksiin ilmoittautuminen on aina sitova.

 

Laskulla maksettaessa eräpäivää on kunnioitettava. Muistutusmaksu on 5€ ja yhden maksumuistutuksen jälkeen maksut siirtyvät suoraan perintään, jonka kustannukset maksaa osallistuja.

 

Osallistuja vastaa maksusta myös tilanteissa, joissa työnantaja maksaa koulutuksen. Yhdistys ei selvitä maksuja työnantajien kanssa, vaan vastuu tästä on aina osallistujalla.

 

Osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan, jos osallistujan peruutus tapahtuu kuukautta ennen. Koronaepidemiasta johtuen tästä joustetaan, mikäli koulutukseen ilmoittautuneella on koronatartuntaan sopivia oireita tai hän on altistunut varmistetulle tartunnalle.

 

Osallistumismaksua ei palauteta tilanteissa, joissa jäsenyysehto ei täyty.

 

Koulutus voidaan perua yhdistyksen yksipuolisella päätöksellä, tällöin osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

 

Yhdistys pidättää oikeuden muuttaa ilmoittautumissääntöjä tarpeen mukaan.

 

Tiedoksi koronavirusepidemian aikana:

- Noudatamme ajankohtaisia ohjeistuksia mm. kokoontumisrajoitusten osalta.

- Tarvittaessa koulutusten ajankohtaa lykätään tai soveltuvin osin toteutustapaa voidaan muuttaa.

- Tilannekohtaisesti koulutus voidaan järjestää myös pienemmällä osallistujamäärällä.

- Lähikoulutuksessa käytetään yhdistyksen tarjoamia kertakäyttöisiä hengityssuojaimia. Osallistuja voi käyttää myös omia kankaisia maskejaan tai visiiriä.

- Jos olet altistunut varmistetulle koronatartunnalle tai sinulla on koronavirukseen liittyviä oireita, et saa osallistua lähikoulutukseen ja sinun tulee olla välittömästi yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöön.

 

 

 

 

KOULUTUKSET:

 

 

 

 

Faskiamanipulaatio® lasten ja neurologisessa fysioterapiassa, syventävä koulutus 

pe 20.8.2021 TURKU

 

HUOM! Koulutus on siirtynyt keväältä 2021, joten lähtökohtaisesti koulutus on täynnä jo silloin ilmoittautuneista.

 

 

Kuvaus koulutuksesta: 

Koulutuspäivän aikana selvitetään tutkimustietoon perustuen, miten faskiajärjestelmän toiminnan normalisointi voidaan liittää osaksi neurologisen asiakkaan fysioterapiaa.

Faskiarakenteiden muutokset ovat merkittäviä ei-neuraalisia tekijöitä aktiivisen ja passiivisen liikkeen vastuksen lisääntymisessä, hypertoniassa, liikerajoituksissa, nivelten asennon muutoksissa, lihassynergioiden koordinointihäiriöissä ja heikentyneessä kehotietoisuudessa. Neuraalinen ja ei-neuraalinen kontrolli toimivat yhdessä liikemallien säätelyssä ja ne ovat yhteydessä toisiinsa faskiajärjestelmän kautta.

 

Koulutus sisältää mm. videoituja asiakastapauksia, käytännön harjoittelua sekä teoriaopetusta. 

 

Kouluttajat: 

Nita Tolvanen, Fysioterapeutti (AMK), Lasten fysioterapian erikoisasiantuntija, NDT/ Bobath-terapeutti, NDT/Bobath vauvaterapeutti, Fasckiamanipulaatio Stecco taso III

 

Tiina Lahtinen-Suopanki, TtK, Fysioterapeutti omt, Faskiamanipulaatio Stecco opettaja, Psykofyysinen fysioterapeutti

 

Hinta: 130 €

Pvm: pe 21.5.2021 klo 9 - 17 

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

Varustus: Käytännön harjoitteluun soveltuva vaatetus

Yhteyshenkilö: Noora Rautionmaa (noora.rautionmaa@lsft.fi)

 

 

 

Lonkkakivut fysioterapian haasteena 

1.-2.10.2021 TURKU

HUOM! Koulutus on siirtynyt alkaen syksystä 2020, joten lähtökohtaisesti koulutus on täynnä jo silloin ilmoittautuneista.

 

Kuvaus koulutuksesta:

Kahden päivän kurssi pyrkii tekemään synteesiä alaraajan toiminnan ja lonkkaoireiden välillä sekä syventämään käytännön taitoja lonkkaoireiden tutkimisessa, erotusdiagnostiikassa sekä fysioterapiassa. Kurssin laajuus on 1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja etukäteislukemiston. Ennen kurssia osallistujien edellytetään kertaavan lonkan anatomiaa ja biomekaniikkaa.


Hyvää aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:
- Polvi- ja lonkkanivelrikko, Käypä Hoito 2020
- Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, Kela Työpapereita 68/2014
- Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapia, Fysioterapiasuositus 2013 Kurssipäivä 

 

kurssipäivä 1.10.2021:
09.00-11.00 Alkuhöpinät lonkkakivusta
11.00-12.00 Lonkka osana koko alaraajan toimintaa
12.00-13.00 Lounas
13.00-15.30 Lonkan toiminnan arviointi
15.30-16.00 Päivän yhteenveto
 

kurssipäivä 2.10.2021
09.00-09.30 Edellisen päivän kertaus
09.30-10.30 Lonkan perustutkiminen, erotusdiagnostiikka ja palpaatio
10.30-11.30 Lonkan manuaalinen terapia
11.30-12.30 Lounas
12.30-15.30 Lonkan lihastoiminnan harjoittelu
15.30-16.00 Päivän yhteenveto 

 

Koulutuksen oppimistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on lisätä fysioterapeutin valmiuksia lonkkanivelen toiminnan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.
Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:
- kuvailla lonkkanivelen toiminnallista anatomiaa sekä tunnistaa rakenteet palpoimalla.

- ymmärtää erilaisia lonkkakipujen taustalla olevia tekijöitä.
- ymmärtää asennon ja lihasepätasapainon vaikutukset lonkkakivussa.
- ymmärtää lonkan luotettavan kliinisen tutkimisen perusteet.
- ymmärtää koko alaraajan toiminnan arvioinnin merkityksen lonkkaoireiden arvioinnissa.
- rakentaa kattavan fysioterapeuttisen kliinisen tutkimisen huomioiden erilaiset kivun lähteet.

- luokitella lonkkanivelen toimintahäiriöitä.
- määrittää lonkkakipupotilaan fysioterapeuttiset hoitolinjat kirjallisuuden ja kliinisen tutkimisen perusteella.
- soveltaa terapeuttista harjoittelua ja muita hoitotekniikoita lonkkapotilaan fysioterapiassa.

 

Kouluttaja: Niklas Särkilahti, fysioterapeutti OMT, tohtorikoulutettava, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoisasiantuntija (niklas.sarkilahti@gmail.com)

Hinta: 240 euroa

Pvm: pe 1.10. la 2.10. klo 9-16

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

Varustus: Käytännön harjoitteluun soveltuvat vaatteet

Yhteyshenkilö: Noora Rautionmaa (noora.rautionmaa@lsft.fi)

 

 

Neurologinen fysioterapia - Posturaalinen kontrolli ja yläraajan kuntoutus

10.-11.9.2021 TURKU

 

Kuvaus koulutuksesta ja oppimistavoitteet:

 

Perjantai 10.9.2021 Posturaalinen kontrolli ja body schema

Miten neurologinen sairaus, vamma tai vaurio vaikuttaa vartalon toimintaan ja päinvastoin? Onko vartalon toimintakyvyllä merkitystä liikkumiselle, tasapainolle ja päivittäisille toiminnoille? Koulutuksessa käymme läpi yleisesti neurofysiologiaa, joka ohjaa kehomme toimintoja, pohdimme niiden merkitystä terapiassa ja käytännössä. Lisäksi syvennämme tietoa sensorisen systeemin ja body scheman merkityksestä liikkeiden sujuvuudelle ja uudelleen oppimiselle.

 

Lauantai 11.9.2021 Yläraajan fysioterapia

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä yläraajan kuntoutumisen haasteista ja mahdollisuuksista. Opitaan ymmärtämään käden ja yläraajan toiminnan merkitys liikkumiselle ja posturaaliselle kontrollille neurologisilla kuntoutujilla. Kurssilla käydään läpi yläraajan ja käden toiminnallinen anatomia. Käytännön osioissa keskitytään yläraajan harjoittamiseen aina lapaluusta käteen ja sormiin. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää käden ja yläraajan toiminnan merkityksen kehon keskilinjaorientaatioon ja body schemaan.


 

Kouluttaja: Sanna Hosio, fysioterapeutti, LiTM (sannahosio12@gmail.com) 

 

Hinta: 270 €

 

Osallistujamäärä: 15

 

Pvm: pe-la 10.-11.9.2021 klo 8.30 - 16.00

 

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

 

Yhteyshenkilö: Noora Rautionmaa (noora.rautionmaa@lsft.fi) 

 

Lisätietoja: 

 

Koulutuspäivät kestävät klo 8.30-16.00

-  sisältäen 8x45min opetusta, 2x15min tauon ja lounastauon 60 min

-  käytännön harjoitteissa on hyvä olla sortsit ja tytöillä hihaton paita

-  mahdollisen koronatilanteen vuoksi maskit ja turvavälit sekä hyvä hygienia huomioidaan tarvittaessa kaikissa tilanteissa

-  käytännön harjoitteissa pari ja luentotilassa paikat pysyvät samana koko koulutuksen ajan

 

Ilmoittautuminen aukeaa pe 23.7. klo 7:00 ja päättyy pe 3.9. klo 22:59

 

Hengityksen kuntoutus asiakkailla, joilla on hengityselimistön tai keskushermoston sairaus

8.-9.10.2021 ETÄNÄ

 

Koulutuksen sisältö:

 

Hengityksen mekaniikka & säätely

Hengityksen patofysiologiaa

Hengityksen tutkiminen

Hengityksen kuntoutus

 

Kouluttaja: Juho Korpi, ft, TtM

 

Hinta: 60 €, opiskelijajäsenet -20%

 

Osallistujamäärä: 90

 

Pvm: pe-la 8.-9.10.2021 klo 9.00 - 15.00

 

Paikka: Etäyhteys Zoomilla

 

Yhteyshenkilö: Noora Kärkkäinen (noora.karkkainen@lsft.fi)

 

Lisätietoja: Mahdollisuutta tarjota koulutuksesta tallenne selvitetään parhaillaan palveluntarjoajan kanssa. Ilmoittautuneille lähetetään linkki koulutukseen edeltävän viikon aikana. 

 

Ilmoittautuminen aukeaa pe 23.7. klo 7:00 ja päättyy pe 1.10. klo 22:59

 

 

 

Leukanivel- ja puremalihasvaivojen (TMD) fysioterapia

6.11.2021 RAUMA

 

Kuvaus koulutuksesta:

Koulutuksessa perehdytään tyypillisimpiin oireisiin, purentaelimistön anatomiaan, toimintaan sekä toimintahäiriöihin. 

 

Koulutuksen oppimistavoitteet:

Tavoitteena päivän aikana on oppia tutkimaan ja hoitamaan lihas- sekä nivelperäisiä toimintahäiriötä ja kipuja. Lisäksi tavoitteena päivän jälkeen on osata ohjata asiakkaalle asianmukainen itsehoito sekä kotiharjoitteet.

 

Kouluttaja: Hanna Iivonen, ft (AMK), OMT

 

Hinta: 100€ /hlö

 

Osallistujamäärä: 18 hlöä

 

Pvm: la 6.11.2021 klo 9-16

 

Paikka: Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma/ Rauman terveyskeskus/ Lääkinnällisen kuntoutuksen tilat

 

Yhteyshenkilö: Heidi Niemi (heidi.niemi@lsft.fi)


Lisätietoja: Aiheeseen liittyvä kirjallisuus: Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD), Käypä Hoito 2021

 

Ilmoittautuminen aukeaa pe 23.7. klo 7:00 ja päättyy pe 29.10. klo 23:59