Koulutukset

Koulutuksiin ilmoittautuminen ja säännöt

 

Koulutus maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä (kortti- tai verkkopankkimaksu), verkkolaskutuksen kautta tai sähköpostiin saapuvalla pdf-muotoisella laskulla. Jos haluat pdf-muotoisen laskun, jätä laskutustietolomakkeesta verkkolaskutuksen tiedot tyhjäksi. Ilmoittautuminen vahvistuu vasta kun maksusuoritus on hyväksytty.

 

Jos ilmoittautumisjärjestelmässä on teknisiä ongelmia, ole tekniseen tukeen yhteydessä "ota yhteyttä" lomakkeen kautta (tekninen tuki auttaa vain virka-aikana). Muissa asioissa ole yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöön.

 

Yhdistyksen koulutukset on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille.

 

Koulutukset on tarkoitettu valmistuneille ja laillistetuille fysioterapeuteille tai loppuvaiheen fysioterapeuttiopiskelijoille ellei toisin mainita.

 

Opiskelijoille järjestetään omia koulutuksia.

 

Koulutuksiin ilmoittautuminen on aina sitova.

 

Laskulla maksettaessa eräpäivää on kunnioitettava. Muistutusmaksu on 5€ ja yhden maksumuistutuksen jälkeen maksut siirtyvät suoraan perintään, jonka kustannukset maksaa osallistuja.

 

Osallistuja vastaa maksusta myös tilanteissa, joissa työnantaja maksaa koulutuksen. Yhdistys ei selvitä maksuja työnantajien kanssa, vaan vastuu tästä on aina osallistujalla.

 

Osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan, jos osallistujan peruutus tapahtuu kuukautta ennen. Koronaepidemiasta johtuen tästä joustetaan, mikäli koulutukseen ilmoittautuneella on koronatartuntaan sopivia oireita tai hän on altistunut varmistetulle tartunnalle.

 

Osallistumismaksua ei palauteta tilanteissa, joissa jäsenyysehto ei täyty.

 

Koulutus voidaan perua yhdistyksen yksipuolisella päätöksellä, tällöin osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

 

Yhdistys pidättää oikeuden muuttaa ilmoittautumissääntöjä tarpeen mukaan.

 

Tiedoksi koronavirusepidemian aikana:

- Noudatamme ajankohtaisia ohjeistuksia mm. kokoontumisrajoitusten osalta.

- Tarvittaessa koulutusten ajankohtaa lykätään tai soveltuvin osin toteutustapaa voidaan muuttaa.

- Tilannekohtaisesti koulutus voidaan järjestää myös pienemmällä osallistujamäärällä.

- Lähikoulutuksessa käytetään yhdistyksen tarjoamia kertakäyttöisiä hengityssuojaimia. Osallistuja voi käyttää myös omia kankaisia maskejaan tai visiiriä.

- Jos olet altistunut varmistetulle koronatartunnalle tai sinulla on koronavirukseen liittyviä oireita, et saa osallistua lähikoulutukseen ja sinun tulee olla välittömästi yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöön.

 

 

Alaselkäkipuisen potilaan moderni fysioterapia monipuolisin tapausselostuksin 8.2.2022 (ZOOM) ja la 19.3.2022 (LÄSNÄ)

 

Kuvaus koulutuksesta ja oppimistavoitteet:

 

Osa 1, verkkokoulutus etänä: Alaselkäpotilaan moderni fysioterapia

Kolmen tunnin verkkoluento fysioterapeuteille. Tavoitteena on oppia käyttämään rutiininomaisesti biopsykososiaalista lähestymistapaa, arvioimaan fysioterapian vaikuttavuutta monipuolisesti ja laatimaan yksilöllisempi kuntoutussuunnitelma alaselkäkipuiselle potilaalle.

Osa 2, läsnäkoulutus: Alaselkäkipuisen potilaan moderni fysioterapia monipuolisin tapausselostuksin

Tapausselostuksia sisältävä interaktiivinen yhden koulutuspäivän käytännön koulutus tule-fysioterapeuteille. Tavoitteena on oppia sisällyttämään biopsykososiaalinen lähestymistapa alaselkävaivaisen potilaan tutkimisessa, oppia arvioimaan fysioterapian vaikuttavuutta monipuolisesti ja laatimaan yksilöllisempi kuntoutussuunnitelma alaselkäkipuiselle potilaalle. Tapausselostukset tukevat näitä tavoitteita erinomaisesti. Niiden esittelyn yhteydessä harjaannutaan myös kliiniseen päättelyyn.

Kouluttaja: Vesa Lehtola fysioterapeutti OMT, FT, OMT-kouluttaja

 

Hinta: 150 €

 

Osallistujamäärä: 18

 

Koulutuksen materiaali: 

toimitetaan ennen koulutusta sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä annettuun s.postiin tai linkkinä pilvipalveluun

 

Pvm: 

osa 1: ti 8.2.2022 klo 17.00 - 20.00 (etänä ZOOM)

osa 2: la 19.3.2022 klo 9.00 - 16.30 (läsnä)

 

HUOM! Verkkokoulutusosa tallennetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Osallistua voi siis vaikka ei pääsisi ensimmäiseen osaan kyseisenä ajankohtana osallistumaan.

 

Paikka: 

osa 1: Zoom-etäyhteys. Linkki toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun s.postiin.

osa 2: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

 

Muuta: Verkkokoulutus toimii johdantona läsnäosalle. Läsnäpäivän varustuksena normaali vaatetus.

 

Yhteyshenkilö: Mauri Katajisto (mauri.katajisto@lsft.fi)

 

ILMOITTAUDU 8.1. KLO 12:00 ALKAEN

________________________________

 

Polvi, nilkka ja jalkaterä - toiminnan tutkiminen ja fysioterapian toteutus 

26.-27.2.2022 (LÄSNÄ)

 

Koulutuksen käytyään, osallistuja osaa:

- kuvailla polvinivelen sekä nilkan ja jalkaterän toiminnallista anatomiaa sekä tunnistaa rakenteet palpoimalla.
-  ymmärtää erilaisia polvi-, nilkka ja jalkateräkipujen taustalla olevia tekijöitä.
-  ymmärtää asennon ja lihasepätasapainon vaikutukset polvi-, nilkka ja jalkateräkivuissa.

-  ymmärtää polven, nilkan ja jalkaterän luotettavan kliinisen tutkimisen perusteet.
-  ymmärtää koko alaraajan toiminnan arvioinnin merkityksen alaraajaoireiden arvioinnissa.
-  rakentaa kattavan fysioterapeuttisen kliinisen tutkimisen huomioiden erilaiset kivun lähteet.
-  luokitella polven, nilkan ja jalkaterän toimintahäiriöitä.
-  määrittää polvi-, nilkka ja jalkateräkipuasiakkaan fysioterapeuttiset hoitolinjat kirjallisuuden ja kliinisen tutkimisen perusteella.
-  soveltaa terapeuttista harjoittelua ja muita tekniikoita alaraaja-asiakkaan fysioterapiassa. 

Ennen kurssia osallistujien edellytetään kertaavan polven, nilkan ja jalkaterän anatomiaa ja biomekaniikkaa. Hyvää aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:

-  Polvi- ja lonkkanivelrikko, Käypä Hoito 2018
-  Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, Kela Työpapereita 68/2014
-  Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapia, Fysioterapiasuositus 2020
-  Kangas J. ym. 2011. New approach to the diagnosis and classification of chronic foot and ankle disorders: identifying motor control and movement impairments. http:// www.nexus-physiotherapy.eu/wp-content/uploads/Kangas-2011-Classification- Foot.pdf 

Kouluttaja:   
Niklas Särkilahti, fysioterapeutti OMT, tohtorikoulutettava, työfysioterapeutti, musiikkifysioterapian erityispätevyys, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoisasiantuntija
 

Hinta: 240 €

 

Osallistujamäärä: 18 

 

Koulutuksen materiaali: toimitetaan ennen koulutusta sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä annettuun s.postiin.

 

Pvm: la 26.2. ja su 27.2.2022 klo 9-16:30

 

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040 

 

Muuta: Käytännön harjoitteluun sopiva vaatetus. Omakustanteinen ruokailu. Koulutuksen hinta sisältää kahvit ja iltapäivällä pikkupurtavaa.

 

Yhteyshenkilö: Noora Rautionmaa (noora.rautionmaa@lsft.fi)

 

ILMOITTAUDU 8.1. KLO 12:00 ALKAEN 

________________________________

 

Opiskelijoille: Leukanivel- ja puremalihasvaivojen (TMD) fysioterapia 

16.2. ja 23.2. (LÄSNÄ)

 

Kuvaus koulutuksesta ja oppimistavoitteet: 

Koulutuksessa perehdytään purentaelimistön anatomiaan, toimintaan sekä toimintahäiriöihin. Tavoitteena on oppia tutkimaan ja hoitamaan lihas- sekä nivelperäisiä toimintahäiriötä ja kipuja. Lisäksi tavoitteena jälkeen on osata ohjata asiakkaalle asiamukainen itsehoito sekä kotiharjoitteet.

 

Kouluttaja: ft OMT Hanna Iivonen

 

Hinta: 40€

 

Osallistujamäärä: 20

 

Koulutuksen materiaali: 

toimitetaan ennen koulutusta sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä annettuun s.postiin 

 

Pvm: 

osa 1.  ke 16.2.2022 klo 16:30 - 19:30 

osa 2.  ke 23.2.2022 klo 16:30 - 19:30

 

Paikka: 

osa 1. Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2038

osa 2. Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

 

Muuta: tutustu ennakkoon Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD), Käypä Hoito 2021 

 

Yhteyshenkilö: Noora Rautionmaa (noora.rautionmaa@lsft.fi)

 

ILMOITTAUDU 8.1. KLO 12:00 ALKAEN

________________________________

 

Opiskelijoille: Lasten fysioterapia 2.4.2022 (LÄSNÄ)

 

Kuvaus koulutuksesta ja oppimistavoitteet:

Koulutuksessa näet lasten fysioterapian kentän laajuuden ja ymmärrät sen monimuotoisuuden. Opit havainnoimaan kehittyvän motoriikan avainkohtia ja ymmärtämään niiden merkitystä tulevalle kehitykselle videoiden pohjalta (pääpaino 2kk-5v). Opit huomaamaan kehon- ja ruumiintoimintojen merkitystä lapsen suoritusten ja ikätasoisen osallistumisen mahdollistajana (terapian eteneminen/tavoitteiden asettelu karkealla tasolla ICF viitekehys huomioiden). Koulutuksessa harjoitellaan manuaalisesti ohjaamaan siirtymistä asennosta toiseen (perusohjaus makuulta pystyasentoon). ​​Hahmotat myofaskiaalisten rakenteiden merkityksen lapsen fysioterapiassa teorian ja casen pohjalta. Opit soveltamaan harjoitteita/ajatusta siihen miten muutat toimintaa lapsen maailmaan sopivaksi.

 

Päivään sisältyy paljon videomateriaalia, joka tukee oivaltavaa oppimista ja kliinistä päättelyä (havainnointia, terapian sisältöä ja etenemistä, yhdessä pohtimista). Videot rakentavat myös ymmärryksen sille, miten lapsi edistyy terapiassa ja miten se näkyy lapsen toimintakyvyssä iän myötä. Videoista oppiminen edellyttävät osallistujalta halua oppia, pohtia, havainnoida ja oivaltaa.

 

Kouluttaja: ft Nita Tolvanen

 

Hinta: 40 € 

 

Osallistujamäärä: 20

 

Koulutuksen materiaali: tarkentuu lähempänä

 

Pvm: la 2.4.2022 klo 9-17

 

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040 / Zoom

 

Muuta: Käytännön harjoitteluun sopiva vaatetus. Pehmeävartaloinen nukke/nalle, jolla harjoitella joitain pienen lapsen terapiaan liittyviä otteita. Omakustanteinen ruokailu. Koulutuksen hintaan sisältyy kahvit ja iltapäivän pikkupurtava.

 

Yhteyshenkilö: Noora Rautionmaa (noora.rautionmaa@lsft.fi)

 

ILMOITTAUDU 8.1. KLO 12:00 ALKAEN

________________________________